banner image
Basılı Bültenler

01.07.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığının 04/07/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı
Genelgesiyle 01/07/2019 – 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Dönem 01.07.2019 - 31.12.2019
Aylık Katsayısı  0,138459
Taban Aylık Katsayısı  2,167248
Yan Ödeme Katsayısı  0,04391

Buna göre, 2019 Yılı’nın ikinci yarısında uygulanacak azami kıdem tazminatı tutarı 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönem Tutar
01.07.2019 – 31.12.2019  6.379,86 TL

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala