banner image
Basılı Bültenler

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Güncel Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığının 08/01/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-287 sayılı Genelgesiyle 01/01/2019 – 30/06/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar pdf'te belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala