banner image
Basılı Bültenler

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih 30642 sayılı Resmi Gazete ’de
yayınlanan 51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir

Makale metnini kopyala