01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.