banner image
Basılı Bültenler

Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11213 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” doğrultusunda,
 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları pdf'deki şekilde belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala