banner image
Basılı Bültenler

Vergiye Uyumlu Mükelleflerinin Borçlarının Ertelenerek Taksitlendirilmesine İlişkin Tebliğ

23 Mart 2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmî Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)” yayınlanmıştır.


18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna “vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklenmiş ve madde 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Makale metnini kopyala