banner image
Basılı Bültenler

Vergi Sosyal Güvenlik Primi ve Diğer Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7143 sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında.

Makale metnini kopyala