banner image
Basılı Bültenler

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7103 Sayılı Kanun

27.03.2018 tarih 30373 sayılı (2. Mükerrer ) Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı kanun ile, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişiklikler pdf'de özetlenmiştir.

Makale metnini kopyala