Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Tebliği (Seri No 4 ) Yayınlanmıştır.