banner image
Basılı Bültenler

Varlık Barışı’na İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde (Seri No: 3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4), 18 Ağustos 2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala