banner image
Basılı Bültenler

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ Yayınlamıştır.

13.01.2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ( İhracat :2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat :2017/9) yayınlanmıştır. 

Makale metnini kopyala