banner image
Basılı Bültenler

Tecil Faiz Oranı Yıllık %22 Olarak Belirlenmiştir.

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete ’de “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)” yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala