banner image
Basılı Bültenler

Taşınmazların Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Düzenlemelerinde Yer Aldığı 7144 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır.

25 Mayıs 2018 tarih 30431 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu kanunun 5 nci maddesi ile Vergisi Usul Kanununa “Geçici Madde 31” eklenmiş olup söz konusu madde kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, aktiflerinde yer alan taşınmazlarının (arsa, bina ve tapu siciline
kaydedilebilen varlıklarının) değerlerini Yİ-ÜFE değerindeki artış oranına göre yeniden belirleyebileceklerdir.

Makale metnini kopyala