banner image
Basılı Bültenler

Sigara ve Diğer Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.

30.06.2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2018/11999 Sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar” ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları pdf'deki şekilde belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala