banner image
Basılı Bültenler

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar

Makale metnini kopyala