banner image
Basılı Bültenler

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına değişikliğe gidilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 29.06.2018 tarih 30463 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala