banner image
Basılı Bültenler

ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Kullanılan Otomobil Fiyat Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir.

24 Eylül 2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete ’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)” Cumhurbaşkanı Kararı yayınlamıştır

Makale metnini kopyala