banner image
Basılı Bültenler

ÖTV Kanununa Ekli 1 2 ve 3 sayılı Listelerde Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

27 Mart 2018 tarihli 30373 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallara ait ÖTV tutar ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Makale metnini kopyala