banner image
Basılı Bültenler

Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Kapanış Z Raporlarında Yer Alan Mali Bilgiler

30 Eylül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana, 483 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından (YN ÖKC) düzenlenen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin 1 temmuz 2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmiş.

Makale metnini kopyala