banner image
Basılı Bültenler

Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Kapanış Z Raporlarına Ait Mali Bilgiler

Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Kapanış Z Raporlarına Ait Mali Bilgiler

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete ’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)” yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından (YN ÖKC) düzenlenen Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin 1/10/2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) elektronik ortamda
gönderilme zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama tarihi 01/01/2019 tarihine ertelenmiştir

"Yazının Devamını Okumak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız"

Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Kapanış Z Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğunun Başlangıç Tarihi 01/01/2019’a Ertelenmiştir. [ 193 kb ]
Makale metnini kopyala