Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 6 ay Süreyle Ertelenmesine Yönelik Düzenleme Yayınlanmıştır.