banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 6 ay Süreyle Ertelenmesine Yönelik Düzenleme Yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere muhtasar beyanname ve prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesine yönelik "1 Seri No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ" ile pilot şehir olarak Kırşehir'de 01.06.2017 tarihinde başlamış olup, uygulamanın diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi için öngörülen tarih 01.01.2018 olarak belirlenmiş idi.

Makale metnini kopyala