Kuruluş Aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarınca Tasdik Edilecek Defterlerin Tasdikine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.