banner image
Press Release

Kuruluş Aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarınca Tasdik Edilecek Defterlerin Tasdikine İlişkin Usul

21 Mart 2018 tarihli 30367 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 493) Tebliği ile Anonim, Limited ve Kooperatiflerin kuruluşunda defterlerin Ticaret Sicil Müdürlüklerince Tasdik edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Copy text of article