banner image
Basılı Bültenler

KDV, ÖTV ve Tapu Harç Oranlarında İndirim Yapılmıştır.

KDV, ÖTV ve Tapu Harç Oranlarında İndirim Yapılmıştır.

31 Ekim 2018 tarihli 30581 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulanmakta olan bazı KDV, ÖTV ve tapu harç oranlarının ve uygulama sürelerinde değişiklik yapılmıştır.

Tapu Harcı İndirimi Uygulaması 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Konut ve işyerlerine ilişkin tapu harcı 31/10/2018 tarihine kadar binde 20'den binde 15'e indirilmişti. Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile tapu harçlarında yapılan indirimin süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mobilya Teslimlerinde KDV İndirimi

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

9401.40.00.00.00  Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp
veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00  Hintkamışından
9401.59.00.00.00  Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri
maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61  İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69  Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71  İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya
mahsus diğer mobilyalar)
9401.79  Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80  Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19  Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10  Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20  Metalden diğer mobilyalar
9403.30  Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40  Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50  Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60  Diğer ahşap mobilyalar
9403.70  Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00  Hintkamışından
9403.89.00.00.00  Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00  Şilte mesnetleri
9404.21  Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış
olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29  Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

Bazı Mallarda KDV İndirimi

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler
87.02 - 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.04 - Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
87.05 - Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

Binek Otomobillerde ÖTV Oranı Yeniden Belirlenmiştir

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P.
NO
Mal İsmi Eski Oran Yeni
Oran
(31.12.2018
tarihine
kadar
geçerli
oran)
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler
hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
   
  [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları,
arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar,
elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar,
mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye
öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar,
özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş
sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
(dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)
hariç]
   
  - Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve
yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil
toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle
hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk
montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate
alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü
ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan
motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan
veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış
arabaları, arazi taşıtları hariç)
   
  İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi
2000 cm3
'ün altında olanlar
15 5
  İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800
cm3'ün altında olanlar
15 5
  - Sadece elektrik motorlu olanlar
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
10 5
  Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler 15 5
  -- Sadece elektrik motorlu olanlar
- Diğerleri
-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler
   
  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar  45  30
  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi
aşmayanlar
50 35
  — Diğerleri
—Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3'ü
geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı
geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler
60 60
  — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45 35
  Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi
aşmayanlar
50 35
  — Diğerleri
— Diğerleri
60 60
  — Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 100
  Diğerleri
-- Motor silindir hacmi 2000 cm3lü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı
geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler
110 110
  — Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar  100 100
  Diğerleri 110 110
  — Diğerleri
—Sadece elektrik motorlu olanlar
160 160
  Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 3 3
  Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 7 7
  Motor gücü 120 kW'ı geçenler 15 15

Bazı Mallarda ÖTV Oranı % 0 Olarak Belirlenmiştir

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıda gösterilen, Karara ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların ÖTV oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

G.T.İ.P.  No  Mal İsmi  Eski Oran Yeni
Oran
(31.12.2018
tarihine kadar
geçerli oran)
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve
ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar)
(nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)
6,7 0
  [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde
(self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı
sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri
   
  (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini
tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli
ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya,
binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus
olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir
soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu
taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi
olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için
kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00
Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer
karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve
duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için
kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11
(Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12
(Split sistemlerin iç üniteleri)]
   
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve
dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı
pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları
hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı
pompaları hariç)
6,7 0
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6,7 0
8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı)
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
6,7 0
8419.19.00.00.19 (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları
dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su
ısıtıcıları)
Diğerleri
6,7 0
8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6
kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
6,7 0
  (Bulaşık yıkama makinaları)
Evlerde kullanılanlar
6,7 0
8422.11.00.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam
otomatik çamaşır yıkama makinası)
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
6,7 0
8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam
otomatik çamaşır yıkama makinası)
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
6,7 0
8450.11.19.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı
geçmeyenler
6,7 0
8450.11.90.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)
Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma
tertibatlı olanlar)
6,7 0
8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen,
santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır
yıkama makinası)
Elektrikli olanlar
6,7 0
85.08 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)
Diğerleri
6,7 0
85.09 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen
kurutma makinaları)
Evlerde kullanılanlar
6,7 0
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri 6,7 0
85.16 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar;
meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma
makinaları vb.)
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden
elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08
pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik
süpürgeleri hariç)
6,7 0
  Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve
daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya
toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus
elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik
cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma
cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları)
ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev
işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar;
elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45
pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler
hariç)
6,7 0

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararnamesinin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

KDV, ÖTV ve Tapu Harç Oranlarında İndirimi Tebliği

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala