banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05 Haziran 2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile, daha önce yayınlanmış olan KDV Genel Uygulama Tebliğinin çeşitli bölümlerinde değişiklikler Yapılmıştır.

Makale metnini kopyala