banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 17) Yayınlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği, 31 Ocak 2018 tarihli 30318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Yapılan değişiklikler pdf'de özetlenmiştir;

Makale metnini kopyala