banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması

06 Temmuz 2018 tarihli 30470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile, daha önce yayınlanmış olan KDV Genel Uygulama Tebliğinin çeşitli bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Makale metnini kopyala