banner image
Basılı Bültenler

İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı, Hurda Araç ÖTV Terkini Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 18.05.2018 tarihli 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler pdf'de özetlenmiştir.

Makale metnini kopyala