banner image
Basılı Bültenler

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir.

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir.

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Bu kişi ve kurumlar;

 • Kamu idare ve müesseseleri,
 • İktisadî kamu müesseseleri,
 • Sair kurumlar,
 • Ticaret şirketleri,
 • İş ortaklıkları,
 • Dernekler,
 • Vakıflar,
 • Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
 • Kooperatifler,
 • Yatırım fonu yönetenler,
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
 • Ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere,

İnternet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sayılanların dışında kalan kişi veya kurumların Karar kapsamında stopaj yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

 1. GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15,
 2. KVK’nın 30’uncu maddesi kapsamında, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellefler kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %15,
 3. KVK’nın 15’inci maddesi kapsamında bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %0,

oranında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir.

Yapılan değişiklik 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi
Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala