İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.