banner image
Basılı Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2017 tarih 30287 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16 Seri No.lu KDV Genel tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 10.000 TL tutarındaki sınır, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 14,47)
artırılarak 2018 yılı için 11.400 TL olarak uygulanacaktır.

Makale metnini kopyala