banner image
Basılı Bültenler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala