banner image
Basılı Bültenler

Hurda Araç ÖTV İndirimine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır.

11.06.2018 tarih 30448 sayılı Resmi Gazete ’de, “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” yayınlanmıştır.

Makale metnini kopyala