banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Ortamda Satışa Sunulan E-Gazete, E-Kitap ve E-Dergide KDV Oranı %18’e Yükseltilmiştir.

Elektronik Ortamda Satışa Sunulan E-Gazete, E-Kitap ve E-Dergide KDV Oranı %18’e Yükseltilmiştir.

“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)” 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Bu karar ile; Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi 01.01.2019 tarihi itibariyle %18 KDV’ye tabi olacaktır.

Kitap ve benzeri yayınların, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde de 01.01.2019 tarihi itibariyle %18 KDV’ye tabi olacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Elektronik Ortamda Satışa Sunulan E-Gazete, E-Kitap ve E-Dergide KDV Oranı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala