banner image
Basılı Bültenler

Dernek ve Vakıflara Hayvan Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranı %8’den %1’e Düşürülmüştür

15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan 22 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; Büyük ve küçükbaş hayvanların, 10.9.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde KDV oranı %1 olarak değiştirilmiştir.

Makale metnini kopyala