banner image
Basılı Bültenler

Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşkolları Belirlenmiştir.

20.06.2018 tarih ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ‘de yayınlanan 09.04.2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, NACE Rev. 2 Ekonomik Faaliyet Sınıflandırmasında belirtilen işkolları arasından 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 19. maddesi kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanabilecek işkolları belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala