banner image
Basılı Bültenler

Bedeli Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Belirlenen Sözleşmelerin Sınırlandırılması

Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” doğrultusunda Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı yönünde düzenleme yapılmış idi.

Makale metnini kopyala