banner image
Basılı Bültenler

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisinden İstinas Edilmesi

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 48 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (h) bendinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Makale metnini kopyala