banner image
Basılı Bültenler

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun

06.04.2018 tarih 30383 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7104 sayılı Kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişiklikler pdf'de özetlenmiştir.

Makale metnini kopyala