banner image
Basılı Bültenler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşletmelerin Yükümlülükleri

Türkiye’de kişisel verilen korunmasına ilişkin yasal düzenleme, 07.04.2016 tarih 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile yapılmıştır. Kanunun yayımını takiben “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” kurularak çalışmalarına başlamıştır. Söz konusu kanun 2016 Nisan ayında yayınlanmış olmasına rağmen uygulamaya ilişkin ikincil mevzuat
çalışmaları daha sonra çıkarıldığından kanun hükümlerinin gerçek anlamda uygulanmaya başlanması 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Makale metnini kopyala