banner image
Basılı Bültenler

6486 Sayılı Teşvik (Bölgesel Teşvik) 31.12.2018'e Kadar Uzatılmıştır.

10 Şubat 2018 tarihli 30328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Karar”da değişiklik
yapılmıştır. 

Makale metnini kopyala