banner image
Basılı Bültenler

2019/Ocak Döneminden İtibaren e-defter Mükelleflerine “Defter Beratı Raporu” Gönderme Zorunluluğu Getirilmiştir.

2019/Ocak Döneminden İtibaren e-defter Mükelleflerine “Defter Beratı Raporu” Gönderme Zorunluluğu Getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının www.edefter.gov.tr adresli internet sitesinde uyumlu yazılım firmaları için duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruya göre, Uyumlu Yazılım Firmalarının, 31.12.2018 tarihine kadar “Defter Raporu Beratı” testlerini tamamlamaları gerekmektiği belirtilerek 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Gelir İadesi Başaknalığı’na (GİB) gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Defter Raporu Beratı Kılavunda yer alan bilgiler doğrultusunda, Defter Raporu Beratı aylık üretilecek ve parça numarası 000000’dan başka bir değer alamayacaktır. Şubeye ait Defter Raporu Beratı üretilecekse de parça numarası yine 000000 olup yanına şube kodu eklenecektir. Bir ayda kaç parçalı defter oluşturulursa oluşturulsun 1 adet Defter Raporu Beratı üretilecektir. Şubeli yapı kullanılmış ise aynı şekilde ilgili ayda her şube için 1 adet Defter Raporu Beratı üretilecektir.

Defter Raporu Berat dosyasının şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

Hesap Kodu Hesap Adı Dönem İçi Değişiklikler
Dönem İçi Değişiklikler Borç Tutarı Alacak Sayısı
İşlem
Alacak Tutarı
100 Kasa 3 2.025,00 2 997,12
- - - - - -
           

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yapısı revize edilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala