2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerine İlişkin 49 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği