banner image
Basılı Bültenler

2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerine İlişkin 49 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından 29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliği ile 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorlu taşıtlardan alınan vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala