banner image
Basılı Bültenler

2018 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarlarına İlişkin 49 Seri Nolu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu

Maliye Bakanlığı tarafından 29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 seri no.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Makale metnini kopyala