banner image
Basılı Bültenler

2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %14,03 Olarak Belirlenmiştir.

03 Ekim 2018 tarihli KVK-50 / 2018-4 / Yatırım İndirimi - 36 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 50 Sıra No'lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsü pdf'te bulunmaktadır.

Makale metnini kopyala