banner image
Basılı Bültenler

2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir

2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir.

30 Kasım 2018 tarihli 30611 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile, 2018 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 23,73 (yüzde yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı u Tebliğ’ine yazımız ekinde yer verilmiştir. 

2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlenmiştir. [ 181 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala