banner image
Basılı Bültenler

2018 Yılı İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Yeniden Belirlenmiştir.

26.05.2018 tarih 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26.05.2018 tarihli 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi olma şartlarında değişiklik yapılmış olup konuya ilişkin olarak daha önce yayınlanan 19.12.2012 tarih 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu doğrultuda 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Denetime Tabi olma şartları pdf'deki şekilde olacaktır.

Makale metnini kopyala