banner image
Basılı Bültenler

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 48 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül elli dört) olarak tespit edilmiştir.

Makale metnini kopyala