banner image
Basılı Bültenler

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Güncel Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığının 04/01/2018 tarih ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelgesiyle 01/01/2018 – 30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154'ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar pdf'de belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala