banner image
Basılı Bültenler

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Genel Tebliğ

Maliye Bakanlığı tarafından 29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 50 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala