banner image
Basılı Bültenler

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) ilişkin pdf'deki düzenlemeler yapılmıştır.

Makale metnini kopyala