banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara Değişiklik Yapılmıştır

17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de 2017/10585 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlanmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Makale metnini kopyala