banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/9917 sayılı Karar 22 Şubat 2017 tarih 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
1. Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamaları KDV İstisna Mevzuatına Alınmış Olup Yatırım Teşvikine Dahil Edilmiştir.
15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına pdfde eklenmiştir.

Makale metnini kopyala